CASTELLANO | CATALA

Telefono BarnaMAr
Limpiezas Barnamar

EMPRESA > Filosofia

Treballem responsablement amb els nostres clients, ens centrem en la qualitat i el compromís del nostre servei de neteges. Utilitzem productes de primera qualitat per la neteja i el tractament de tots els nostres serveis, que ens permeten obtenir més eficàcia i protecció de les zones tractades, evitant la deterioració que sufriran utilitzant productes no adequats. Juntament amb l'equip i els detergents necessaris per el procés de neteja, podem subministrar el paper higiènic, tovalloles de paper, sabó líquid, paper secamans, tovalloles, tissue facial, etc.

Transmetem tranquil.litat i seguretat als nostres clients, amb el compliment rigurós de les normatives vigents i la contractació d'una Assegurança de Respnsabilitat Civil que cobreix qualsevol perjudici o accident en qualsevol de les seves instal.lacions i Assegurança en Prevenció de Riscos Laborals.
Alta a la Seguretat Social, Contracte de treball i TC2 mensual de tots els operaris, pòlissa d'assegurança obligatòria per conveni per cada treballador i certificat conforme estem al corrent de pagament en la Seguretat Social i Hisenda.

Som conscients que el capital humà és imprescindible per la realització d'un servei eficient. Per això considerem el desenvolupament professional i humà és fonamental. Per tant, impulsem totes aquelles iniciatives de l'entorn laboral i formació que siguin necessàries.

El nostre objectiu és oferir sempre alta qualitat en tots els nostres serveis i per assoli-lo relitzem els serveis de neteja mitjançant l'aplicació dels següents criteris:

Qualitat en el reclutament.
Control de qualitat.


 

empresa servEIs contactE avis

Barnamar - Tel. +34 93 345 21 04